IT Sigurnost.

Sigurnost web aplikacija

Web aplikacije su postale uobičajena mete napadača. Napadači izvode napade kako bi došli u posed poverljivih informacijama. Iako su tradicionalni "firewall" i druge kontrole mreža važan sloj sigurnosti bilo kog informacionog sistema, nisu dovoljni za odbranu od većine napada specijalizovanih za web aplikacije. Jako je bitno za svaku organizaciju da osigura da njihova web aplikacija ili sajt budu zaštićeni od najčešćih načina napada.

Korporativna bezbednost

Interna bezbednost

U današnje vreme dosta organizacija ima bezbednostne departmane i sektore za upravljanje ljudskim resursima. Verovatno imaju i "firewall"-ove i druge zaštitene mere unutar organizacije. Međutim, kompanije su i dalje ranjive. Kako osiguravate da vaši zaposleni štite vaše informacije i imovinu?

Eksterna bezbednost

  • Istraživanje ranjivosti u cilju određivanja informacija koje su izložene spoljnom svetu
  • Izvođenje simulacija stvarnih napada na najizloženija mesta u mreži
  • Ispitivanje spoljnih IT sistema na bilo kakve slabosti koje mogu biti korišćenje od strane napadača da poremete poverlivost, raspoloživost i integritet mreže
  • Adresiranje svih slabosti i predlog rešenja